en-USvi-VN
THÔNG BÁO
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã 2018.
....................................................................................................................
Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch 2019.
....................................................................................................................
Thông báo V/v công bố quyết toán ngân sách công khai năm 2017 của huyện Phú Quốc
....................................................................................................................
Danh sách các đơn vị kinh doanh thông báo giá trên địa bàn huyện Phú Quốc.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Sáng ngày 27/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khai mạc Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp lệ cuối năm 2017) tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Theo chương trình, đại biểu HĐND tỉnh sẽ được nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV; kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4, phương hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7; báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh và Chi cục Thi hành án tỉnh; kết quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh.

Tại Kỳ họp, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh sẽ trình 26 nội dung để HĐND tỉnh xem xét như: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 về việc ban hành bảng giá đất đối với các loại đất; danh mục các dự án phải thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2018 và danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và taxi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; bãi bỏ chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; quy định phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí thư viện; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí đăng ký kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2017-2018; sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và giao biên chế hội có tính chất đặc thù năm 2017.

Kỳ họp dự kiến tổ chức từ ngày 27 đến 29/12/2017. Phiên khai mạc và trả lời chất vấn (chiều ngày 28/12) và phiên bế mạc (sáng ngày 29/12) sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7 quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và các cơ chế chính sách do đó đề nghị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự Kỳ họp tích cực nghiên cứu và đóng góp vào nội dung của Kỳ họp đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri./.

Theo http://vanphong.kiengiang.gov.vn

Các tin khác:

BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC