en-USvi-VN
THÔNG BÁO
Thông báo về việc tập ngưng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư XDCB quý I năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng tháng 1 năm 2018
Chiều ngày 31/1/2018, UBND huyện Phú Quốc tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng tháng 1 năm 2018 nhằm báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018. Hội nghị do Chủ tịch UBND huyện Ông Đinh Khoa Toàn chủ trì.


Hội nghị thành viên UBND huyện tháng 1/2018.


Trong tháng 01/2018, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành các mặt công tác theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ, một số chỉ tiêu tăng ở mức cao như: Giá trị sản xuất thủy sản (tăng 53,88% so cùng kỳ); vận chuyển hàng hóa (tăng 51,11% so cùng kỳ); khách du lịch tăng 18,92% so cùng kỳ (khách quốc tế tăng 38,98%); thu ngân sách (tăng 22,34% so cùng kỳ). Công tác phòng, chống cháy rừng, cháy nổ được tập trung; Công tác giáo dục, y tế, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong tháng vẫn còn có mặt hạn chế như: Công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên - khoáng sản từng lúc từng nơi còn hạn chế; đơn khiếu nại còn tồn đọng nhiều. Trộm cắp, phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra. 

Trương Sĩ

Các tin khác:

BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC