en-USvi-VN
THÔNG BÁO
Thông báo về việc tập ngưng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư XDCB quý I năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Đầu tư mở rộng Dự án Khu du lịch sinh thái Nam An Thới tại Hòn Vông, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc.

Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 463/UBND-KTTH về việc chấp thuận địa điểm cho Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc đầu tư mở rộng Dự án Khu du lịch sinh thái Nam An Thới tại Hòn Vông, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc.

Theo đó, thực hiện thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc đầu tư mở rộng Dự án Khu du lịch sinh thái Nam An Thới, tại Hòn Vông, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc. UBND tỉnh chấp thuận về địa điểm cho Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc đầu tư mở rộng Dự án Khu du lịch sinh thái Nam An Thới với diện tích khoảng 5,5ha - là phần đất du lịch theo điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tại Hòn Vông, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc (chỉ bao gồm diện tích đất trên hòn, không giao hoặc cho thuê mặt nước, khu vực biển xung quanh hòn). Tổng diện tích Dự án Khu du lịch sinh thái Nam An Thới (sau khi mở rộng) là 58,2ha.

Đối với phần diện tích đất rừng khoảng 37,4ha tại Hòn Vông do hiện nay chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ngưng xem xét các dự án liên quan đến đất rừng nên trước mắt chưa xem xét đề xuất của nhà đầu tư về phần đất rừng.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc hướng dẫn Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư và sớm triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết và quy định của pháp luật. Nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng các cam kết và quy trình, thủ tục theo quy định thì tham mưu UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư.

Theo kiengiang.gov.vn

Các tin khác:

BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC