en-USvi-VN
THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020
....................................................................................................................
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Hội nghị thành viên UBND huyện sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Chiều ngày 02/3/2018, UBND huyện Phú Quốc tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Hội nghị do Chủ tịch UBND huyện Ông Đinh Khoa Toàn chủ trì.


Hội nghị thành viên UBND huyện sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt mức khá so với kế hoạch và tăng rất cao so với cùng kỳ như: Tổng doanh thu thương mại và dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hoá, giao thông vận tải (đặc biệt là khách Quốc tế đạt 81,4% so với kế hoạch, tăng 104,66% so với cùng kỳ), sản lượng nuôi trồng thủy sản…; tổ chức nhiều đoàn truy quét xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng; tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/5/2015 của UBND huyện ở các xã, thị trấn nhằm chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý đất đai xây dựng ở cơ sở. Công tác an sinh xã hội, chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo và các lĩnh vực văn hóa – xã hội khác được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Công tác phòng, chống cháy rừng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; quốc phòng, an ninh được giữ vững; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tai nạn giao thông giảm cả 03 mặt. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong 6 tháng vẫn còn có mặt hạn chế như: Diện tích sản xuất nông nghiệp giảm so với cùng kỳ và có khả năng không hoàn thành kế hoạch năm; tình hình phức tạp về đất đai, xây dựng tuy được chỉ đạo thường xuyên nhưng vẫn còn có mặt hạn chế nhất là xây dựng trái phép ở các dự án chưa được xử lý triệt để. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án còn chậm, đơn thư khiếu nại còn tồn đọng nhiều; bệnh sốt xuất huyết còn xảy ra; khai thác khoáng sản trái phép ngày càng phức tạp; tỷ lệ đúng hẹn tuy có cải thiện nhưng vẫn còn thấp.

Trương Sĩ

Các tin khác:

BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC