en-USvi-VN
THÔNG BÁO
Danh sách các đơn vị kinh doanh thông báo giá trên địa bàn huyện Phú Quốc.
....................................................................................................................
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 của huyện Phú Quốc.
....................................................................................................................
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2018 của huyện Phú Quốc.
....................................................................................................................
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp thuộc huyện năm 2018.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Tuyên truyền 25 câu hỏi - đáp về Luật An ninh mạng.

Để giúp mọi người hiểu đúng, nhận thức đầy đủ về Luật An ninh mạng đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV vào ngày 12-6-2018; thực hiện Công văn số 540-CV/BTQTU, ngày 17-7-2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về tuyên truyền 25 câu hỏi - đáp về Luật An ninh mạng...

Xem chi tiết

Các tin khác:

BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC