en-USvi-VN
THÔNG BÁO
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc tập ngưng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
Sáng ngày 24/7, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, bàn 03 nội dung có liên quan mật thiết với nhau: (1) Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đẳy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. (2) Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người; phòng chống AIDS/HIV, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018. (3) Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã”.

 
 
Hình ảnh tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.


Tham dự tại điểm cầu trung tâm - Văn phòng UBND tỉnh, có Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa - Phó Cục trưởng, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an; các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ( gọi tắt Ban Chỉ đạo), chủ trì hội nghị.

 

Nội dung thứ nhất: Chương trình phối hợp số 09/CT-BCA-MTTQ ngày 01/8/2013 (gọi tắt là Chương trình phối hợp 09), ký kết giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp 09, lực lượng Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tạo mối quan hệ chặt chẽ, thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền vận động, từng bước đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được gắn kết chặt chẽ với các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước và địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Nội dung thứ hai: Theo báo cáo 06 tháng đầu năm 2018, cho biết Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã tập trung chỉ đạo nhiều biện pháp, mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có hiệu quả đối với một số loại tội phạm; điều tra khám phá tội phạm đạt tỷ lệ cao, cụ thể: Lực lượng công an các cấp triệt phá 21 băng nhóm tội phạm với 90 đối tượng phạm tội và 191 tụ điểm với 1.144 đối tượng cờ bạc, mại dâm. Điều tra phám khá 417 vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt xử lý 712 đối tượng (đạt 83,9%), án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khám phá 38/39 vụ (đạt 97,44%). Ngăn chặn, xử lý 124 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng cấm; tịch thu hàng hóa trị giá hơn 01 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước, khởi tố điều tra 17 vụ 23 đối tượng phạm tội về kinh tế…

 

Nội dung thứ ba: Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã (giai đoạn 2014-2020) được UBND tỉnh phê duyệt ngày 01/3/2013. Báo cáo sơ kết giai đoạn I thực hiện Đề án (2014-2017), cho thấy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an xã; đồng thời xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với vai trò nòng cốt của mình, thời gian qua Công an xã đã triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Nhìn lại sau 03 năm, việc triển khai thực hiện Đề án có nhiều thuận lợi, đặc biệt là đảng ủy, UBND các cấp luôn quan tâm đúng mức đối với công tác xây dựng lực lượng Công an xã. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, lực lượng Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông tin về âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm, nhằm nâng cao nhận thức về nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Cùng với công tác tuyên truyền phát động, đã tập trung xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động mang lại kết quả thiết thực.

 

Qua theo dõi và trực tiếp nghe báo cáo cũng như nghe các ý kiến tham luận, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan và thông qua các mô hình đã kiềm chế được tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động được tình hình và tạo sự chuyển biến tích cực. Trong bối cảnh hiện tại, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa đề nghị tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã và các tổ chức quần chúng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó, tỉnh cần đảm bảo các điều kiện hoạt động, chính sách, số lượng… để lực lượng Công an xã hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.


Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa - Phó Cục trưởng, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát biểu tại hội nghị.
 

Đánh giá khái quát kết quả đã đạt được thời gian qua, thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo biểu dương các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bên cạnh đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.


Đ/c Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị.

 
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả Chương trình phối hợp số 09, Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã” và hoàn thành mục tiêu 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Chỉ đạo, đồng chí Phạm Vũ Hồng lưu ý các báo cáo đã nêu cụ thể phương hướng, nhiệm vụ, đề nghị các ngành, các cấp cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm túc; nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm và HIV/AIDS; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội; tăng cường phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc từ cơ sở, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền vận động, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả những bất ổn về an ninh trật tự cấp cơ sở; chỉ đạo Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức thành viên, cần thanh loại các mô hình không còn phù hợp và phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự các địa phương. Lực lượng Công an phải làm tốt vai trò nòng cốt, tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, Chính quyền chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động các cấp, các ngành tham gia; tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, các đường dây buôn lậu, tụ điểm cờ bạc, số đề, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ Công an xã đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở; tạo điều kiện để lực lượng Công an xã thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

 

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

 
Dịp này, Hội nghị đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho: 05 tập thể và 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc (Chương trình phối hợp số 09); 09 tập thể đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc (Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã, giai đoạn (2014-2017); trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh biểu dương nhiều tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc như các nội dung nêu trên./.

Theo https://www.kiengiang.gov.vn

Các tin khác:

BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC