en-USvi-VN
THÔNG BÁO
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc tập ngưng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Ưu tiên nguồn lực xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.
Ngày 26-10, đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2016-2018 (ảnh)Giai đoạn 2016-2018, tỉnh tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông nông thôn, điện, thủy lợi, trường học, sản xuất nông nghiệp gắn liền với Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, giảm nghèo… góp phần lớn làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất của người dân nông thôn nâng lên, góp phần xóa khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn. Tính đến cuối tháng 9-2018, toàn tỉnh có huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới (ĐCNTM) và 57 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó, giai đoạn 2011-2015 công nhận 18 xã, giai đoạn 2016-2018 công nhận 31 xã; 49 xã đã được công nhận xã nông thôn mới và 8 xã đang đề nghị thẩm định. 

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh, bình quân toàn tỉnh đạt 15,8 tiêu chí/xã, ước cuối năm 2018 tỉnh có thể đạt 16 tiêu chí/xã. Địa phương có số lượng xã đạt cao: Giồng Riềng, Tân Hiệp, Gò Quao, Kiên Lương, Châu Thành, Vĩnh Thuận. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 ước 42,7 triệu đồng/người/năm. Mức thu nhập bình quân xã đạt cao nhất trên 60 triệu đồng, trung bình xã có thu nhập khá từ 43,9-53,7 triệu đồng: Phú Quốc, Kiên Hải, Hà Tiên, Kiên Lương, Tân Hiệp, Giồng Riềng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 83,1%, tỷ lệ dân số khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94,2%; tỷ lệ sử dụng điện an toàn 99%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ ước 48%. Tuy nhiên, việc XDNTM ở các địa phương trên địa bàn tỉnh chưa đồng đều, nhiều huyện có số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt cao (17 tiêu chí/xã): Tân Hiệp, Gò Quao, Kiên Lương, Châu Thành, Vĩnh Thuận, Giồng Riềng nhưng một số huyện đạt thấp (12,4-13 tiêu chí) Hòn Đất, An Biên, Phú Quốc, hoặc có huyện chưa có xã ĐCNTM: An Minh, Kiên Hải, Giang Thành. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng đánh giá cao kết quả XDNTM qua 3 năm, nhất là số lượng xã đạt 19/19 tiêu chí khá cao gồm 57 xã, chiếm hơn 48%. Tuy nhiên, để xây dựng 4 huyện ĐCNTM: Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, Gò Quao, Kiên Lương là vấn đề không dễ dàng nên các ban, ngành, địa phương nỗ lực tập trung nguồn lực để đạt kế hoạch đề ra. Thời gian tới, tỉnh tập trung mục tiêu 4 huyện: Giồng Riềng, Gò Quao, Vĩnh Thuận, Kiên Lương ĐCNTM và nâng số xã đạt chuẩn lên 61 xã; toàn tỉnh bình quân đạt 16 tiêu chí/xã trở lên; thu nhập trên 50 triệu đồng/người/năm. 

Để đạt mục tiêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu các địa phương, các sở, ngành tập trung các giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị các cấp và người dân; tiếp tục thực thiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm tăng thu nhập và giảm nghèo và xem đây là giải pháp căn cơ để thực hiện tiêu chí thu nhập, giảm nghèo trong XDNTM. Trong đó, phải phát triển kinh tế đa ngành nghề tại nông thôn, thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn nhằm mục đích cao nhất là tăng giá trị sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Song song đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung quyết liệt đào tạo nghề, dịch chuyển lao động nông thôn sang lao động thương mại, dịch vụ, công nghiệp để thu nhập giữa nông thôn và thành thị xích lại gần nhau hơn. Về vấn đề nước sạch, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước sạch hộ gia đình để nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch toàn tỉnh đạt 65%. Sở Tài chính cân đối nguồn lực ưu tiên nguồn lực XDNTM và tăng cường phân bổ kinh phí đầu tư cho nước sạch nông thôn cho đến năm 2020. Các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự thu gom, trang bị hố rác gia đình, xử lý bằng cách đốt tại nhà, xây dựng hàng rào tạo mỹ quan ngõ xóm; chú trọng an ninh địa phương, lưu ý trật tư an toàn xã hội…

Theo kiengiang.gov.vn
https://kiengiang.gov.vn

Các tin khác:

BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC