en-USvi-VN
Thanh tra
Thủ tục xác nhận giấy tiếp nhận thực hiện quảng cáo.
Thủ tục xác nhận giấy tiếp nhận thực hiện quảng cáo.
 Thành phần hồ sơ Số bộ Thời hạn xử lý Lệ phí 
 -Đơn xin phép thực hiện quảng cáo

-Giấy phép thực hiện quảng cáo (được Sở Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch cấp)

-Các giấy tờ khác có liên quan

 1  1