en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Báo cáo công tác, phòng chống tham nhũng Quý I năm 2014 và chương trình công tác quý II băn 2014
Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương...Xem chi tiết

Các tin khác:

Thông báo về việc tập ngưng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư XDCB quý I năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: