en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Phú Quốc
5837
Văn bản chỉ đạo điều hành – Cấp huyện
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Phú Quốc
UBND huyện
26/12/2018
26/12/2018
Huỳnh Quang Hưng

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Phú Quốc

xem chi tiết


Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã 2018.
....................................................................................................................
Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch 2019.
....................................................................................................................
Thông báo V/v công bố quyết toán ngân sách công khai năm 2017 của huyện Phú Quốc
....................................................................................................................
Danh sách các đơn vị kinh doanh thông báo giá trên địa bàn huyện Phú Quốc.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: