en-USvi-VN
THÔNG BÁO
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã 2018.
....................................................................................................................
Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch 2019.
....................................................................................................................
Thông báo V/v công bố quyết toán ngân sách công khai năm 2017 của huyện Phú Quốc
....................................................................................................................
Danh sách các đơn vị kinh doanh thông báo giá trên địa bàn huyện Phú Quốc.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện Phú Quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Sáng ngày 04/4, Liên đoàn Lao động huyện Phú Quốc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện Phú Quốc  lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự Đại hội có sự hiện diện của Phạm Văn Đằng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, cùng 186 đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội.


Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện Phú Quốc  lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân trong huyện đã có nhiều nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Huyện đảo Phú Quốc tiếp tục được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, của tỉnh. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển; kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai đầu tư và đi vào hoạt động tạo thêm động lực phát triển. Quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác dân vận của Đảng có nhiều đổi mới, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bước đầu tạo được một số chuyển biến tích cực. Các thành phần kinh tế được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện nâng lên.

Năm năm qua, tổ chức Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và chủ doanh nghiệp tham gia các đợt xét nâng lương, chuyển ngạch, nâng ngạch cho CNVCLĐ, tham gia vào các Hội đồng như: Nâng lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật…

Hàng năm 100% các CĐCS trong các cơ quan thuộc bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp… và trên 65% CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và nơi làm việc…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 25 đồng chí. Đại hội đã bầu Ông Phan Xuân Trí giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Hai Phó Chủ tịch là Bà Dương Ngọc Thu và Ông Trần Văn Hiển. Đại hội cũng đã bầu ra 14 đồng chí đại diện dự đại hội cấp trên tỉnh Kiên Giang năm 2018.

Trương Sĩ

Các tin khác: