en-USvi-VN
THÔNG BÁO
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc tập ngưng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018.

Sáng ngày 03/10, Huyện ủy Phú Quốc vừa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.


 
Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018.


Trong quý III và 9 tháng năm 2018, hệ thống chính trị huyện Phú Quốc được củng cố và kiện toàn. Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, tuyên truyền trong toàn Đảng chủ động, đạt hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được thực hiện khá tốt. Công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực, chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng cao so cùng kỳ, đa số các chỉ tiêu được dự báo đạt và vượt so Nghị quyết năm 2018. Trong 9 tháng, một số chỉ tiêu đạt cao: Tổng giá trị sản xuất 17.974 tỷ đồng, tăng 17,49% so cùng kỳ, đạt 80,87% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 28.043 tỷ đồng, tăng 12,9% so cùng kỳ. Lượng khách tham quan, du lịch quý III-2018 đạt 1,91 triệu lượt, tăng 32,24% so cùng kỳ. Các chính sách xã hội được thực hiện khá tốt, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; công tác quản lý, bảo vệ rừng được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đánh giá cao tinh thần đoàn kết nội bộ trong toàn Đảng bộ huyện Phú Quốc; các chỉ tiêu đạt cao, đạt khá của huyện trong 9 tháng năm 2018 như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, du lịch, thu ngân sách…, nhất là kết quả phát triển của ngành du lịch Phú Quốc rất đáng ghi nhận, phù hợp và đúng định hướng phát triển của địa phương.

Về thực hiện nhiệm vụ sắp tới, Huyện ủy Phú Quốc cần theo dõi và định hướng, làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện cần thực hiện nghiêm các thông báo của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh về giải quyết những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của Phú Quốc. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đánh giá thời gian qua, việc thực các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết kiến nghị, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Phú Quốc được các cấp, các ngành huyện Phú Quốc nỗ lực thực hiện, nhưng chưa đạt yêu cầu, cần được thực hiện tốt hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đề nghị Đảng bộ huyện Phú Quốc tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính; rà soát, kiện toàn bộ máy cán bộ từ huyện đến cơ sở, quan tâm thực hiện công tác phát triển đảng viên. Huyện ủy Phú Quốc chỉ đạo thực hiện rà soát, điều chỉnh đầu tư công trung hạn, đẩy nhanh đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng. Cả hệ thống chính trị huyện Phú Quốc cần chung tay thực hiên công tác phòng ngừa, đấu tranh bài trừ tội phạm, tệ nạn xã hội; kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”. Tăng cường quản lý xây dựng, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý môi trường huyện đảo hơn nữa.

Trương Sĩ

Các tin khác: