en-USvi-VN
Định hướng quy hoạch chung khu du lịch Bãi Khem.

1. Vị trí :

Thuộc thị trấn An Thới , nằm ở góc Bắc- Nam của đảo Phú Quốc trên bờ biển Đông. Bãi này có bãi chính là Bãi Khem và một số bãi nhỏ như bãi Gia Long. Bãi biển có chiều dài khoảng 3,5km , bãi chính có chiều dài khoảng 1,8-2km. Đây là 1 bãi có cát trắng, mịn, độ dốc thải rất thích hợp cho phát triển du lịch.

2. Tính chất

-  Là khu du lịch hỗn hợp gồm du lịch sinh thái chất lượng cao kết hợp một phần du lịch tập trung với các dịch vụ cộng đồng.

3. Quy mô và phạm vi xây dựng

-  Tới năm 2020 dự kiến xây dựng khoảng 1000 phòng, trong đó khoảng 500 phòng loại chất lượng cao 4-5 Khem và 500 phòng loại 3 Khem.

-  Khu vực quy hoạch khu du lịch là phạm vi bờ biển cách bờ biển hiện nay khoảng 1km để tận dụng nhiều quỹ đất hơn cho phát triển du lịch.

-  Diện tích đất xây dựng khu du lịch tới năm 2020 khoảng 150 ha.

-  Do quỹ đất bãi Khem có hạn chế nên kiến nghị cho phép sử dụng đất tại các cao độ từ 30m trở xuống kể cả phần đất dốc ven bờ biển phía Nam. Với quỹ đất cao chỉ được phép xây dựng công trình mật độ thấp. Cây xanh phải được trồng nhiều hơn.

-  Quỹ đất xây dựng khu du lịch cho phép lấy sâu vào bên trong khoảng 800m.

4. Định hướng quy hoạch chung xây dựng.

-  Vị trí Bãi Khem cách đường chính An Thới - Hàm Ninh khoảng 1,4 km. Đường vào Bãi Khem được mở mới từ đường Dương Đông- An Thới vào thẳng trung tâm bờ biển.

-  Khu du lịch được quy hoạch thành 3 khu chức năng du lịch. Khu phía Nam có diện tích 28ha và khu phía Bắc có diện tích 18 ha quy hoạch thành các khu du lịch sinh thái chất lượng cao.

-  Khu trung tâm có diện tích khoảng 100 ha được bố trí khu du lịch cộng đồng bao gồm trung tâm dịch vụ du lịch và một số khách sạn, nhà hàng.v.v… Cho phép tại khu trung tâm du lịch này xây dựng khách sạn cao tầng.

-  Giữa các khu du lịch là các nêm cây xanh có chiều rộng 50-80 chạy từ bờ biển vào hết khu du lịch. Cây trồng chủ yếu của các nêm cây xanh này là dừa và phi lao cùng với các cây cảnh khác.

-  Tại Bãi Khem có 3 quảng trường. Quảng trường Bãi Khem là đoạn cuối của tuyến đường chính kéo dài tới biển là trung tâm bố cục kiến trúc chính của khu du lịch. Hai quảng trường nhỏ hơn nằm về phìa Bắc và phía Nam là trung tâm bố cục của khu dịch vụ và du lịch cộng đồng .

5. Cơ cấu sử dụng đất khu du lịch Bãi Khem:

 Bảng 24: Cơ cấu sử dụng đất khu du lịch Bãi Khem .

TT

Danh mục sử dụng

Diện tích

(ha)

Tỷ lệ

(%)

1

Đất khu du lịch sinh thái

46

30.7

2

Đất khu du lịch cộng đồng

21.45

14.3

3

Đất công trình dịch vụ

26

17.3

4

Đất cây xanh

26

17.3

5

Đất công trình hạ tầng

22.8

15.2

6

Đất khác

7.8

5.2

 

Cộng

150

100.0

6   Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng
(a)  Giao thông

-   Đường vào Bãi Khem được quy hoạch thành đường đôi, lộ giới 40m, trong đó lòng đường mỗi bên 7,5m, giải phân cách 5m và hè trồng cây xanh mỗi bên 10m. Đường này chạy vuông góc với đường Dương Đông-An Thới khoảng 1,4km. Điểm cuối của tuyến đường cách bờ biển khoảng 400. Đây là quảng trường giao thông  để có 2 nhánh đi vào khu du lịch sinh thái ở phía Nam và phía Bắc. Các tuyến dường nhánh này có lộ giới 36m, trong đó lòng đường mỗi bên 7,5m, giải phân cách 5m và hè trồng cây xanh mỗi bên 8m.

-   Mạng lưới giao thông tổ chức theo dạng đường cụt xuất phát từ đường trung tâm.

-   Các quảng trường đậu xe tại các khu trung tâm nằm trên quảng trường  cách bờ biển 400m.

(b)  Thoát nước mưa.

-   Nền của khu du lịch Bãi Khem  được xác định trên cơ sở cao độ hiện hữu cao độ xây dựng cho khu Bãi Khem H = 3,5m , càng vào sâu nền tự nhiên cao dần lên theo hướng đất liền. Cao nhất là cao độ 28 m ven các dãy núi. Khoảng đất bãi biển cách bờ khoảng 1km có cao độ 28m.

-   Hệ thống thoát nước mưa được quy hoạch thoát về hướng biển để đổ ra biển. Khu xây dựng được chia ra nhiều lưu vực , nước mưa từ các lưu vực được thu vào hệ thống cống và thoát ra biển về phía Đông.

(c)  Cấp nước.

-   Nhu cầu dùng nước của Bãi Khem khoảng 550-600 m3/ngày đêm với tiêu chủân cấp nước 200l/1khách.ngày , đảm bảo cung cấp cho khoảng 1000 – 1100 phòng khách sạn và các dịch vụ khác đi kèm . Nguồn nước tưới cây, rửa đường sử dụng nguồn nước ngầm.

-   Nguồn nước cấp cho khu du lịch Bãi Khem  được lấy từ nhà máy nước xây dựng tại hồ Suối Lớn và được cấp bổ sung từ các hồ khác trong đảo.thông qua tuyến ống cấp nước chính của toàn đảo Þ400  

-   Đường ống cấp nước chính chạy trên tuyến An Thới – Vịnh Đầm sau đó rẽ nhánh xuống khu du lịch Bãi Khem.

-   Trước mắt, khi chưa có hồ suối lớn, các dự án trong khu du lịch xin được phép khai thác nguồn nước ngầm tại chổ.

(d) Cấp điện

-   Phụ tải điện dự kiến của khu vực là 2.740kW.

-   Nguồn điện được sử dụng chung nguồn với hệ thống điện đảo Phú Quốc.

-   Tuyến trung thế 22kV được quy hoạch trên tuyến đường vào bãi. Tuyến này sẽ tiếp cận ngoài hàng rào các dự án du lịch và dịch vụ .

-   Điện chiếu sáng đường phố, trang trí quảng trường được thiết kế hướng tới mỹ quan và môi trường .v.v…  .

-   Toàn bộ lưới điện được đi ngầm.

(e)  Thoát nước bẩn và  vệ sinh môi trường.

-   Lưu lượng nước thải toàn khu Q= 250m³/ngày , vị trí bể xử lý đặt tại nơi trũng thấp

-   Tất cả nước thải bẩn do các dự án thải ra, đều phải được xử lý sơ bộ sau đó mới thoát ra cống nước thải chung của khu du lịch.

-   Trong khu du lịch, xây dựng 1 mạng lưới cống thu gom nước thải để đưa về cống chung của toàn Đảo về trạm xử lý nước thải chung đặt tại Vịnh Đầm .

-   Các chất thải rắn của khu du lịch được thu gom và đưa về bãi xử lý chất thải rắn theo hình thức chôn lấp được quy hoạch tại  xã Hàm Ninh . 

Các tin khác: