en-USvi-VN
Định hướng quy hoạch chung khu du lịch Bãi Bà Kèo- Cửa Lấp.

1. Vị trí :

Thuộc thị trấn Dương Đông và một phần Dương Tơ – từ khu vực khách sạn Sài Gòn –Phú Quốc tới rạch Cửa Lấp. Khu vực này nằm về phía Tây tuyến Dương Đông - An Thới có diện tích khoảng 135ha.

Phần lớn các cơ sở du lịch của Phú Quốc hiện nay tập trung vào khu vực này.

2. Tính chất

-    Là khu du lịch sinh thái chất lượng cao.
3. Quy mô và phạm vi xây dựng

-   Tới năm 2020 dự kiến xây dựng khoảng 750 phòng, trong đó khoảng 400 phòng loại chất lượng cao 4-5 sao và 350 phòng loại 3 sao.

-   Khu vực quy hoạch khu du lịch là phạm vi bờ biển cách bờ phía Đông đường Dương Đông-An Thới. 

-   Diện tích đất xây dựng khu du lịch tới năm 2020 khoảng 135  ha.

-   Với quy mô tính toán trên, có khả năng khu vực này sẽ còn đất dẻ96 dự trự phát triển sau năm 2020.

3.  Định hướng quy hoạch chung xây dựng.

-   Đây là khu vực mà quỹ đất xây dựng du lịch tương đối mỏng  từ 150- 520m (trung bình 300m)và kéo dài khoảng 4km.

-   Khu vực này đã có quy hoạch chi tiết xây dựng khoảng 132 ha trong quy hoạch khu du lịch Bà Kèo- Cửa Lấp   .

-   Tuy nhiên quy hoạch này khó thực hiện do các giải pháp quy hoạch chưa thực tế, đặc biệt là tuyến đường ven biển đã không được nhiều nhà đầu tư đồng thuận.

-   Bố cục quy hoạch chính của khu du lịch Bà Kèo- Cửa Lấp theo dạng kéo dài theo tuyến biển và đường Dương Đông- Cửa Lấp. Không tổ chức thêm đường mới ven biển và các đường song song khác.

-   Quy hoạch các trục thông giao xuất phát từ đường Dương Đông- Cửa Lấp đi xuống biển với khoảng cách từ 400-600m mỗi đường, trong đó ưu tiên sử dụng một số tuyến hiện hữu bằng cách mở rộng và nâng cấp lòng lề đường.

-   Cuối mỗi con đường cần tổ chức một quảng trường cho du lịch và dịch vụ cộng đồng.  Trung tâm dịch vụ chính của khu du lịch này được quy hoạch tại khu vực rạch Bà Kèo.

-   Các khu vực đất đai được quy hoạch cho các khu du lịch sinh thái chất lượng cao với mật độ và tiêu chuẩn xây dựng đã được đề cập.

-   Các khu vực có suối chảy qua cần duy trì mảng cây xanh lớn ven suối làm không gian cây xanh chung cho khu du lịch.

4.  Cơ cấu sử dụng đất khu du lịch Bãi Bà Kèo- Cửa Lấp:

TT

Danh mục sử dụng

Diện tích

(ha)

Tỷ lệ

(%)

1

Đất khu du lịch sinh thái

70

42.2

2

Đất khu du lịch cộng đồng

17.5

18.4

3

Đất công trình dịch vụ

11.5

12.1

4

Đất cây xanh

15

12.1

5

Đất công trình hạ tầng

8.6

9.1

6

Đất khác

12.4

6.1

Cộng

135

100

5.  Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng
(a)  Giao thông

-   Đường từ Dương Đông đi Cửa Lấp được xem là đường chính hậu cần và là đường đối ngoại của khu du lịch. Đường này có lộ giới 43m, trong đó giải phân cách 2m, lòng đường mỗi bên 10,5m, hè và cây xanh mỗi bên 10m.

-    Tuyến đường chính xuống biển được quy hoạch tại khu vực phía Bắc rạch Bà Kèo dài khoảng 400m, vuông góc với biển. Lộ giới tuyến này khoảng 25m trong đó lòng đường 9m, hè trồng cây xanh mỗi bên 8m. các tuyến đường khác có lộ giới 23,5m trong đó lòng đường 7,5m, hè trồng cây xanh mỗi bên 8m.

-   Các tuyến đường nối xuống biển cách bờ biển 100m. Khoảng cách 100 m còn lại để tổ chức quảng trường dịch vụ du lịch cộng đồng.

(b)  Thoát nước mưa.

-   Quy hoạch khu du lịch được giữ theo địa hình tự nhiên. Không cho phép san lấp để tạo mặt bằng lớn trong khu vực để duy trì được cảnh quan tự nhiên.

-   Nước mưa được thu gom theo từ dự án sau đó thoát ra suối nằm trong khu xây dựng. Cho phép một số dự án xã trực tiếp ra suối, phần còn lại nước mưa trực tiếp thoát ra biển theo hệ thống riêng.

(c)  Cấp nước.

-   Nhu cầu dùng nước của Bãi Bà Kèo- Cửa Lấp khoảng 250 m3/ngày/đêm đảm bảo cung cấp cho khoảng 300 phòng khách sạn và các dịch vụ du lịch với tiêu chuẩn cấp nước 200 l/1khách/ngày .

-   Nguồn nước cấp cho khu du lịch Bãi Bà Kèo- Cửa Lấp được lấy từ nhà máy nước Dương Đông công suất 1100 m3/ngày  và được cấp bổ sung từ các hồ khác trong đảo bằng tuyến ống cấp nước chung Þ400 .

-   Đường ống cấp nước chính chạy từ NMN Dương Đông theo tuyến Dương Đông- Cửa Lấp sau đó rẽ nhánh xuống các khu vực của khu du lịch Bãi Bà Kèo- Cửa Lấp.

-   Nguồn nước tưới cây, rửa đường sử dụng nguồn nước ngầm.

-   Trước mắt, khi chưa có hồ suối lớn, các dự án trong khu du lịch xin được phép khai thác nguồn nước ngầm tại chổ.

(d)  Cấp điện

-   Phụ tải điện dự kiến của khu vực là 2.050kW.

-   Nguồn điện được sử dụng chung nguồn với hệ thống điện đảo Phú Quốc được nối mạng trên tuyến đường Dương Tơ- Bãi Bà Kèo- Cửa Lấp .

-   Điện chiếu sáng đường phố, trang trí quảng trường được thiết kế hướng tới mỹ quan và môi trường .v.v…  .

-   Toàn bộ lưới điện được đi ngầm. 

(e)  Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường.

-   Lưu lượng nước thải toàn khu Q= 200m³/ngày, vị trí bể xử lý đặt tại nơi trũng thấp, gần suối.

-   Tất cả nước thải bẩn do các dự án thải ra, đều phải được xử lý sơ bộ sau đó mới thoát ra cống nước thải chung của khu du lịch.

-   Trong khu du lịch, xây dựng 1 mạng lưới cống thu gom nước thải để đưa về cống chung của toàn Đảo về trạm xử lý nước thải chung đặt tại Vịnh Đầm .

-   Các chất thải rắn của khu du lịch được thu gom và đưa về bãi xử lý chất thải rắn theo hình thức chôn lấp được quy hoạch tại  xã Hàm Ninh . 

Các tin khác: