en-USvi-VN
Toàn bộ
Thành lập nhà trường, nhà trẻ.
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ.
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ.
Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ
Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học.
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học.
Sáp nhập, chia tách trường tiểu học.
Giải thể trường tiểu học.
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở.
Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở.
Sáp nhập chia tách trường THCS
Thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.
Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ xung ngành nghề; thay đổi nơi đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
Thủ tục đăng ký thay đổi nơi đăng ký trụ sở chính, thay đổi tên của Hợp tác xã.
Thủ tục đăng ký thay đổi Điều lệ; vốn điều lệ và số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát của Hợp tác xã.
Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với chia, tách, hợp nhât và sáp nhập hợp tác xã.
Thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhân hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã (trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng).
12345678910...»