en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN
Điện thoại
Phòng Dân tộc (0297) 3.994.967
Phòng Giáo dục - Đào tạo (0297) 3.846.081 - 3.980.190
Phòng Kinh tế (0297) 3.847.038 - 3.847.512
Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội (0297) 3.846.254 - 3.996.200
Phòng Nội vụ (0297) 3.847.469 - 3.994.991
Phòng Quản lý đô thị. (0297) 3.846.179 - 3.846.998
Phòng Tài chính - Kế hoạch. (0297) 3.846.056 - 3.847.479
Phòng Tài nguyên - Môi trường. (0297) 3.846.531
Phòng Tư pháp.  (0297) 3.847.535
Phòng Văn hóa - Thông tin               
(0297) 3.846.331
Phòng Y tế (0297) 3.983.370
Thanh tra huyện (0297) 3.846.047
Văn phòng UBND huyện (0297) 3.846.066

Các tin khác:

Các tin khác
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ (22/10/2013 )
CÁC ĐƠN VỊ (20/10/2013 )
 
Lịch thi, địa điểm thi và nội dung thi kiểm tra sát hạch, phỏng vấn kỳ thi xét tuyển công chức cấp xã huyện Phú Quốc năm 2018.
....................................................................................................................
Thông báo điều chỉnh phần thi viết chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đối với kỳ thi tuyển viên chức năm 2018.
....................................................................................................................
Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: