en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
CÁC ĐƠN VỊ
Điện thoại Fax
BCH Quân sự huyện  (0297) 3.846.095 - 3.980.654
Bệnh viện đa khoa   (0297) 3.846.971 - 3.846.972
BQL Bến cảng  (0297) 3.846.140 - 3.848.277
BQL Các dự án - Đầu tư và Phát triển  (0297) 3.846.333 - 3.846.555
BQL Công Trình Công cộng.  (0297) 3.847.953  (0297) 3.993.779
BQL Đầu tư phát triển đảo   (0297) 3.994.771 - 3.994.772 
BQL Rừng phòng hộ  (0297) 3.847.820 - 3.848.894
Bưu điện huyện                   (0297) 3.846.117 - 3.846.221
Chi cục Thống kê huyện  (0297) 3.846.110 - 3.290.840
Chi cục thuế  (0297) 3.846.071 - 3.846.580
Công an huyện  (0297) 3.846.051 - 3.983.262 
Đài Truyền thanh - Truyền hình   (0297) 3.847.767
Đoạn Quản lý đường bộ  (0297) 3.846.026
Đội Quản lý thị trường.  (0297) 3.846.073
Đội Thanh tra giao thông   (0297) 3.846.638
Hạt kiểm lâm  (0297) 3.846.021
Kho Bạc  (0297) 3.846.149 (0297) 3.994.368
Nhà Thiếu nhi  (0297) 3.847.095
Phòng Bảo hiểm xã hội.  (0297) 3.846.552 - 3.980.857
Thi hành án dân sự.   (0297) 3.846.211
Tiểu khu 55 - Biên phòng  (0297) 3.846.007
Tòa án huyện.  (0297) 3.846.035
Trung tâm chính trị   (0297) 3.847.096
Trung tâm Dân số KHHGĐ  (0297) 3.848.269
Trung tâm Giáo dục thường xuyên  (0297) 3.847.951
Trung tâm Phát triển quỹ đất    (0297) 3.982.366 - 3.608.090   
Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Du lịch  (0297) 3.980.884 - 3.980.920
Trung tâm Y tế huyện  (0297) 3.847.787
Văn phòng Đăng ký QSDĐ  (0297) 3.994.600
Viện Kiểm sát  (0297) 3.846.045
Vườn Quốc Gia  (0297) 3.846.344

Các tin khác:

Các tin khác
Thông báo về việc tập ngưng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư XDCB quý I năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: