en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
ĐƠN VỊ
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
BCH Quân sự huyện
(0297) 3.846.095 - (0297) 3.980.654
Nguyễn Thành Nhân
Chỉ huy trưởng (0297) 3.846.343
Huỳnh Tấn Phương
Chỉ huy phó/TMT (0297) 3.846.095
Trần Minh Khởi Chỉ huy phó (0297) 3.848.210
Nguyễn Xuân Hải Chỉ huy phó  
Bệnh viện đa khoa 
(0297) 3.846.971 - 3.846.972
Nguyễn Đức Phát Giám đốc (0297) 3.846.971
Nguyễn Thị Ngọc Thu Phó Giám đốc (0297) 3.846.894
Nguyễn Anh Tuấn Phó Giám đốc  
BQL Bến cảng
(0297) 3.846.140 - 3.848.277
Đoàn Văn Toàn Trưởng ban
Nguyễn Anh Dũng Phó ban
BQL Các dự án Đầu tư và Phát triển
(0297) 3.846.333 - 3.846.555
Đào Duy Quang Giám đốc
Võ Hoài Khoa
Phó Giám đốc

Phó Giám đốc
 
BQL Công Trình Công cộng
(0297) 3.847.953 
 Huỳnh Văn Minh
Giám đốc  
Nguyễn Văn Hiếu Phó ban
Nguyễn Minh Triết Phó ban
Ban Quản lý Khu kinh tế PQ
(0297) 3.994.771 - 3.994.772 
Nguyễn Thống Nhất Trưởng ban
Võ Công Sơn Phó Trưởng ban
Phan Văn Cường Phó Trưởng ban
Vương Phước Tài Chánh Văn phòng (0297) 3.994.770
Mai Thị Mỹ Hiệp Phó Chánh VP
Lý Hoài Giang Phó Chánh VP
BQL Rừng phòng hộ
(0297) 3.847.820 - 3.848.894
Dương Minh Tâm
Giám đốc
Nguyễn Thanh Hải Phó Giám đốc
Bưu điện huyện                 
(0297) 3.846.117 - 3.846.221
Lê Trường Thành Giám đốc (0297) 3.846.038
Lê Công Minh Phó Giám đốc (0297) 3.846.064
Cảnh sát biển 4

Nguyễn Kim Hồng Chỉ huy Trưởng
Chi cục Thống kê huyện
(0297) 3.846.110 - 3.290.840
Võ Thu Đông Trưởng phòng (0297) 3.846.110
Chi cục thuế
(0297) 3.846.071 - 3.846.580
Đoàn Văn  Đức Chi Cục trưởng (0297) 3.846.071
Trần Thanh Phong Chi Cục phó (0297) 3.982.871
Nguyễn Trọng Cường Chi Cục phó (0297) 3.703.313
Phạm Quang Chi Cục phó  
Chi nhánh điện lực Phú Quốc
(0297) 3 607 082
Nguyễn Văn Minh Giám đốc
Lê Minh Du Phó Giám đốc
Trần Ngọc Lân Phó Giám đốc
 Huỳnh Tấn Hưng
 Phó Giám đốc
 
Công an huyện
(0297) 3.846.051 - 3.983.262 
Lê Văn Mót Trưởng Công an
Nguyễn Văn Thía Phó Công an
Trần Văn Dũng Phó Công an
Diệp Tấn Hiền Phó Công an
Lâm Minh Hiển Phó Công an
Đài Truyền thanh - Truyền hình 
(0297) 3.847.767Lâm Đáo Hòa Phó Trưởng đài
Đoạn Quản lý đường bộ
(0297) 3.846.026
Phùng Hữu Hạnh Đoạn trưởng
Đặng Công Tạo Đoạn phó
Đội Quản lý thị trường
(0297) 3.846.073
Dương Thành Sự Đội trưởng
Lê Thanh Tùng Đội phó
Nguyễn Văn Áng Đội phó
Đội Thanh tra giao thông 
(0297) 3.846.638
Lê Thuận Quốc Tuấn Đội trưởng
Hạt kiểm lâm
(0297) 3.846.021
Huỳnh Long Hải Hạt trưởng (0297) 3.996.788
Trịnh Khắc Toản Phó Hạt trưởng (0297) 3.995.823
Kho Bạc
(0297) 3.846.149
Ngô Kim Hà
Giám đốc (0297) 3.847.612
Nghiêm Thu hằng Phó Giám đốc (0297) 3.994.367
Nhà Thiếu nhi
(0297) 3.847.095
Đang cập nhật Giám đốc (0297) 3.846.110
Phòng Bảo hiểm xã hội.
(0297) 3.846.552 - 3.980.857
Lê Ngọc Chiến Giám đốc (0297) 3.980.857
Nguyễn Thị Ngọc Nương Phó Giám đốc
Rađa C30

Bùi Thọ Dương Trạm trưởng (0297) 3.846.151
Nguyễn Văn Công Chính trị viên
Thi hành án dân sự
(0297) 3.846.211
Dương Trung Nguyên
Chi Cục trưởng (0297) 3993.090
Lê Hải Chinh Chi Cục phó
Tiểu khu 55 - Biên phòng
(0297) 3.846.007
Đặng Hữu Danh Q. Tiểu Khu trưởng
Trần Văn Đại Tiểu khu phó
Tòa án huyện
(0297) 3.846.035
Trương Quốc Triều Chánh án
Hà Việt Hải Phó Chánh án (0297) 3.702.633
Trung tâm chính trị 
(0297) 3.847.096
Phan Chiến Thắng
Giám đốc (0297) 3.847.953
Trung tâm Dân số KHHGĐ
(0297) 3.848.269
Nguyễn Phước Lộc Giám đốc (0297) 3.848.269
Phù Chí Tân Phó Giám đốc
Trung tâm Giáo dục thường xuyên
(0297) 3.847.951
Phạm Đình Huy Giám đốc (0297) 3.996.221
Nguyễn Hoàng Kha Phó Giám đốc (0297) 3.847.922
Lê Thị Hồng Phó Giám đốc  
Ban bồi thường hỗ trợ tái định cư.
(0297) 3.982.366 - 3.608.090   
Chưa có Quyết định Trưởng ban
Ngô Thanh Hiếu Phó ban
Nguyễn Minh Hùng Phó ban
Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Du lịch
(0297) 3.980.884 - 3.980.920
Võ Thành Nam Giám đốc
Bùi Văn Ngọc Phó Giám đốc (0297) 3.980.920
Nguyễn Ngọc Tuyết
Phó Giám đốc  
Trung tâm Y tế huyện
(0297) 3.847.787
Nguyễn Hoàng Bửu Giám đốc (0297) 3.847.437
Võ Thành Dũng Phó Giám đốc (0297) 3.982.286
Nguyễn Thanh Long Phó Giám đốc  
Văn phòng Đăng ký QSDĐ
(0297) 3.994.600
Trần Văn Hoàng Giám đốc (0297) 3.608.377
Trần Đăng Kiên  Phó Giám đốc  
Viện Kiểm sát
(0297) 3.846.045
Nguyễn Hoàng Hà Viện trưởng
Vương Quốc Diệu Viện phó
Mai Ngọc Số Viện phó
Vườn Quốc Gia
(0297) 3.846.344
Phạm Quang Bình Giám đốc
Nguyễn Văn Tiệp Phó Giám đốc
Nguyễn Trung Phó Giám đốc  
Đội kiểm tra trật tự đô thị    (0297) 3 989 989
Phan Bá Bắc Đội trưởng  
Dương Kỳ Nam Đội Phó  
Phó Giám đốc
Thông báo về việc giảm chỉ tiêu xét tuyển công chức cấp xã năm 2018.
....................................................................................................................
Thông báo bổ sung trình độ chuyên môn đối với các vị trí tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc năm 2018.
....................................................................................................................
Thông báo về việc thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc năm 2018.
....................................................................................................................
Kế hoạch việc thi tuyển viên chức năm 2018.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: