en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
       ĐƠN VỊ    CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Thị Trấn Dương Đông
(0297) 3.846.015    
Trương Quốc Thanh
Chủ tịch
Trần Mỹ Hiệp
Phó chủ tịch
Huỳnh Hồng Thái Phó chủ tịch  
Thị trấn An Thới

(0297)3.844.013 
Phan Quốc Thới
Chủ tịch
Trần Văn Tiến Phó chủ tịch
Xã Bãi Thơm
(0297) 3.845.703
Đào Văn Đông Chủ tịch
Nguyễn Thị Ngọc Phó chủ tịch  
Trần thanh Huyền Phó chủ tịch
Xã Cửa Cạn
(0297) 3.986.003
Phan Hoàng Tuấn Chủ tịch
Nguyễn Thành Lâm Phó chủ tịch
Hà Việt Hùng Phó chủ tịch
Xã Cửa Dương
(0297) 3.846.228
Trần Văn Việt
Chủ tịch
Đinh Quang Chánh Phó chủ tịch
Nguyễn Thị Mỹ Vân

Xã Dương Tơ
(0297) 3.846.227
Ngô Triệu Cầm Chủ tịch
Trần Hiến Phát Phó chủ tịch
Huỳnh Viễn Phước Phó chủ tịch
 
Xã Hàm Ninh
(0297) 3.849.907
Đỗ Văn Sơn Chủ tịch
Trần Văn Thái Phó chủ tịch
Nguyễn Kim Tới Phó chủ tịch
Xã Gành Dầu
(0297) 3.845 544
Lê Thị Hằng Chủ tịch
Phạm Hữu Kiệt Phó chủ tịch
Nguyễn Thanh Hiền Phó chủ tịch
Xã Hòn Thơm
(0297) 3.849.114
Trương Thanh Vân Chủ tịch
Hồ Thị Hòa Phó chủ tịch
Nguyễn Hoàng Phi Phó chủ tịch
Xã Thổ Châu
(0297) 3.845.008
Đỗ Văn Dừng Chủ tịch
Nguyễn Thanh Nhiệm
Phó chủ tịch
Nguyễn Tấn Lập Phó chủ tịch
Phó chủ tịch
Thông báo về việc giảm chỉ tiêu xét tuyển công chức cấp xã năm 2018.
....................................................................................................................
Thông báo bổ sung trình độ chuyên môn đối với các vị trí tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc năm 2018.
....................................................................................................................
Thông báo về việc thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc năm 2018.
....................................................................................................................
Kế hoạch việc thi tuyển viên chức năm 2018.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: