en-USvi-VN
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật

Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư XDCB quý I năm 2019.

Xem chi tiết

Biểu mẫu kèm theo

Cân đối ngân sách huyện quý 2 2018.

Xem chi tiết

Cân đối ngân sách huyện quý 1 2018.

Xem chi tiết

Cân đối ngân sách huyện quý 3 2018.

Xem chi tiết

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Phú Quốc

xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày:
Tin đã đưa:
BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC
Thông báo
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư XDCB quý I năm 2019.
....................................................................................................................
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã 2018.
....................................................................................................................
Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: