en-USvi-VN
Về kết quả đấu thầu gói thầu số 09: phần khối lượng xây lắp đường và thoát nước thuộc dự án đường Cửa Lấp nối trục Bắc Nam.
Tìm kiếm theo ngày:
Tin đã đưa:
Các tin khác
Về kết quả đấu thầu gói thầu số 8: Phần khối lượng xây lắp đường và thoát nước mưa, nước thải + cấp nước + cấp điện thuộc Dự án: ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư khu phố 5.
V/v Kết quả đấu thầu gói thầu số 5a: sân khấu ngoài trời, sân khấu giả, trò chơi trong nhà thuộc Dự án: Nhà thiếu nhi huyện PQ.Kết quả đấu thầu gói thầu số 5a
Về kết quả đấu thầu gói thầu số 8: Phần khối lượng xây lắp đường và thoát nước mưa, nước thải + cấp nước + cấp điện thuộc Dự án: ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư khu phố 5
V/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 21: Hệ thống cấp nước thuộc dự án: ĐTXD.CSHT khu tái định cư - dân cư thuộc Khu đô thị Suối Lớn