LÃNH ĐẠO HĐND SÁNG CHIỀU
 Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
-  Nghỉ phép đến hết ngày 26/3.
  Nghỉ phép đến hết ngày 26/3.
Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
  Nghỉ phép đến hết ngày 26/3.
 Nghỉ phép đến hết ngày 26/3.
LÃNH ĐẠO UBND SÁNG  CHIỀU
Chủ tịch
MAI VĂN HUỲNH
Họp Ban chỉ đạo Nông thôn mới; họp điều chỉnh hướng cho công trình cấp điện trên xã đảo Hòn Thơm.
-  Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG
-  Dự họp cùng Chủ tịch.
 -  Làm việc với Tổng Công ty xây dựng Trương Sơn. 
Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
 Nghỉ phép.
  Nghỉ phép.
Tìm kiếm theo ngày: